جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 6892/ت 173 هـ - 10/5/1373

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پیشنهاد شماره 12953 مورخ 29/4/1373 وزارت بازرگانی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت – مصوب 1372- تصویب نمود:
ترخیص کالاهای عرضه شده توسط شرکت کنندگان در پنجمین نمایشگاه تجارت اسلامی تهران وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی، اعم از مجاز، مجاز مشروط و غیر مجاز با تایید وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) و با معافیت از پرداخت سود بازرگانی، مجاز می باشد. فروش کالاهای مزبور می باید پس از انجام تشریفات ترخیص کالا از گمرک (گمرک نمایشگاه) ، صورت می گیرد.
این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 3655/ت 77 هـ مورخ 17/3/1373 می شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :