جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 6577 - 4/5/1373

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/5/1373 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی(موضوع نامه شماره 743/ب/هـ مورخ 24/3/1373) اصلاحیه آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران موضوع تصویبنامه شماره 4035/ت 53 هـ مورخ 9/3/1372 را به شرح زیر اصلاح نمود:
1-در قسمت اخیر بند (9) عبارت «به تایید هیات وزیران» پس از عبارت «شورای حقوق و دستمزد» اضافه می شود.
2-بند (15) حذف می شود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :