جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 6944/ت 180 هـ - 11/5/1373

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/5/1373 با عنایت به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی(موضوع نامه شماره 747/ب/هـ مورخ 4/4/1373) تصویبنامه شماره 72047/ت 375 هـ مورخ 22/12/1373 را به شرح زیر اصلاح نمود:
به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود در اجرای ماده (23) آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری موضوع تصویبنامه شماره 122626/ت 404 هـ مورخ 19/10/1369 پرداختهای مربوط به هزینه های اداری و پرسنلی را که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در رابطه با اجرای قانون بیمه بیکاری انجام شده یا می شود به هزینه قطعی منظور نمایند.
تشخیص هزینه های فوق به عهده وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار امور اجتماعی است .
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/05/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :