×

قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده واحده مربوط به لغو تعهد فارع التحصیلان مراکز تربیت معلم و موسسات وابسته مصوب 17 9 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده واحده مربوط به لغو تعهد فارع التحصیلان مراکز تربیت معلم و موسسات وابسته مصوب 17 9 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قانون-راجع-به-الحاق-یک-تبصره-به-ماده-واحده-مربوط-به-لغو-تعهد-فارع-التحصیلان-مراکز-تربیت-معلم-و-موسسات-وابسته-مصوب-17-9-1358-شورای-انقلاب-جمهوری-اسلامی-ایران

روزنامه رسمی شماره 10812 : 23/1/1361
شماره 150566 18/12/1360
وزارت آموزش و پروش

ماده واحده - تبصره زیر به قانون لغو تعهدفارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم و موسسات وابسته مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اضافه میشود0
تبصره دانشجویان مراکز تربیت معلم و موسسات وابسته به آنکه با تصمیم واقدام وزارت آموزش و پرورش از مراکز تحصیلی مذکور تا تاریخ تصویب این قانون اخراج گردیده و بعلت بیماری به تشخیص اداره کل بهداشت مدارس از ادامه تحصیل بازمانده اند مشمول حکم این ماده واحده خواهند بود0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد وشصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تاییدشورای محترم نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10812

تاریخ تصویب : 1360/12/02

تاریخ ابلاغ : 1361/01/23

دستگاه اجرایی : وزارت آموزش و پرورش -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.