جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.روزنامه رسمی شماره 10812 : 23/1/361
شماره 127544 12/12/1360
وزارت دادگستری

ماده واحده - تبصره ذیل بعنوان تبصره یک بماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر واقدامات تامینی و درمانی به منظور مداو واشتغال معتادین اضافه میگردد0
تبصره حشیش و ترکبیات دیگر آن از قبیل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب میشود0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روزیکشنبه دوم اسفندماه یکهزار وسیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10812
تاریخ تصویب :
1360/12/02
تاریخ ابلاغ :
1361/01/23
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :