جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

شماره 9684/ت 72 ک - 29/6/1373

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی- دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 13/6/1373 با توجه به اختیارات تفویضی هیات وزیران موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 بنا به پیشنهاد شماره 1379/42/4/1 مورخ 18/2/1373 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و در اجرای ماده (19) آئین نامه اجرائی آن تصویب نمودند:
زندان قزل حصار و رضوانیه از دهستان چهاردانگه بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ منتزع و به دهستان کمال آباد بخش مرکزی شهرستان کرج الحاق شود.
این تصویبنامه در تاریخ 22/6/1373 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :