جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 9682/ ت 71 ک - 29/6/1373

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی- دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 13/6/1373 با توجه به اخیارات تفویضی هیات وزیران موضوع تصویبنامه شماره 938080/ ت 907 مورخ 24/10/1368 بنا به پیشنهاد شماره 545/42/4/1 مورخ 27/1/1373 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب 1362- تصویب نمودند:
بخش های زیر در استان گیلان ایجاد و تاسیس شود.
1-بخش دیلمان به مرکزیت روستای دیلمان از ترکیب دهستانهای: دیلمان و پیرکوه در تابعیت شهرستان لاهیجان.
2-بخش میرزا کوچک جنگلی به مرکزیت روستای گوراب زرمیخ از ترکیب دهستانهای : گوراب زرمیخ و مرکیه در تابعیت شهرستان صومعه سرا.
این تصویبنامه در تاریخ 22/6/73 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/06/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :