جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 38900/ت 243 هـ - 29/6/1373

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/6/1373 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (8) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات الحاق می شود.
«تبصره- واردات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در موارد زیر مشمول شرط غیر مجاز نخواهد شد:
1-در مواردی که در زمان ایجاد صنعت در منطقه آزاد ، شرط ورود کالای محصول این صنعت، مجاز بوده است .
2-در سایر موارد که مجموع ارزش افزوده و مواد اولیه داخلی بکار رفته در تولید کالا بیش از (60%) است ، در صورتی که به تایید کمیته موضوع ماده (1) آئین نامه برسد.»
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/06/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :