جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 9208/ت 246 هـ - 2/7/1373

وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/6/1373 بنا به پیشنهاد شماره 1/8110 مورخ 11/5/1373 وزارت کشور وبه استناد ماده (13) قانون «تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری»- مصوب 1362- تصویب نمود:
شهرستان قزوین شامل بخشهای مشروح زیر را استان زنجان منتزع و به استان تهران ملحق می شود .
1-بخش مرکزی مشتمل بر دهستانهای اقبال شرقی، اقبال غربی، شریف آباد، پیریوسفیان، ایلات قاقازان شرقی، ایلات قاقازان غربی.
2-بخش آبیک مشتمل بر دهستانهای کوهپایه شرقی، کوهپایه غربی، بشاریات ، زیاران.
3-بخش آوج مشتمل بر دهستانهای حصار ولیعصر، آبگرم، خرقان شرقی، خرقان غربی، شهید آباد.
4-بخش بویین زهرا مشتمل بر دهستانهای رامند جنوبی، دشتابی شرقی، دشتابی غربی، زهرای بالا، زهرای پآئین، سگزآباد.
5-بخش رودبار شهرستان مشتمل بر دهستانهای رودبار شهرستان رودبار.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :