جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 18031/ت 265 هـ - 10/7/1373

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/6/1373 با عنایت به نامه شماره 713/ب/هـ مورخ 18/12/1372 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تصویب کرد:
در اجرای ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- ضریب افزایش سنواتی سالانه کارکنان دولت براساس ارزشیابی شاغلان و به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می شود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :