جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 24991/ ت 269 هـ - 11/7/1373

سازمان برنامه و بودجه – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/7/1373 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع ناه شماره 771/ب/و مورخ 12/6/1373) تصویب نمود:
در تبصره (4) ماده (1) تصویبنامه شماره 16919/ت 41 هـ مورخ 19/2/1373، عبارت «و سیصد دستگاه لندرور و جیپ برای خانه های بهداشتی» جایگزین عبارت «و اتومبیلهای امدادی» می شود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :