جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 11209/ ت 289 هـ - 25/7/1373

وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/7/1373 بنا به پیشنهاد شماره 11/9889 مورخ 20/7/1373 وزارت راه و ترابری و به استناد قانون «احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور» - مصوب 1366- و در اجرای ماده (35) آئین نامه اجرائی قانون یاد شده – مصوب 1367 – تصویب نمود:
به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود برای احداث و بهره برداری از آزاد راه کاشان- نطنز- اصفهان با شرکت سهامی «ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان » وابسته به استانداری اصفهان قرارداد مشارکت منعقد نماید.
دوره مشارکت به مدت 20 سال مشتمل بر دوره احداث به مدت 5 سال و دوره بهره برداری به مدت 15 سال تعیین می شود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/07/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :