جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


وازتخانه بازرگانی و دادگستری
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهور اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214 / ت 287 ه مورخ 23/7/1373 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاد شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.
کالاهای مشروحه ذیل توسط وزارت بازرگانی قیمت گذاری شده و نرخهای تولیـد یا وارداتـی , عمـده فروشی و خرده فروشی آنها از تاریخ 11/10/1373 اطلاع عموم خواهد رسید. پس از اعلام قیمت وزارتین بازرگانی و دادگستری برابر مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای بازرسی و نظارت بر نحوه توزیع و قیمت اقلام مذکور نظارت نموده و با متخلفین برابر مقررات قانون تعزیرات حکومتی رفتار خواهد شد.
1 – انواع لوله اتصالات آهنی مصارف آبرسانی.
2 – انواع پروفیل.
3 – لوله و اتصالات پی, وی, سی برای مصارف آب و برق.
4 – لوله پلی اتیلین مصارف آب.
5 – نایلون مصارف کشاورزی.
6 – نایلکس.
8 – دی – ام – تی.
9 – الیاف پلی استرواکریلیک.
11 – انواع نخ پلی استر.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت بازرگانی
موضوع :