جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 14123 23/9/1373

وزارت بازگانی
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ ت 287 ه مورخ 23/7/73 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در جلسه مورخ 20/9/1373 مقرر نمود 2% از سهام ممتاز شرکت های تابعه وزارت جهاد سازندگی در شرکت فروشگاه های زنجیر های رفاه (سهامی عام ) موضوع بند 2 مصوبه شماره 13431 مورخ 8/9/1373 به شرکتهای تعاونی روستائی (وزارت کشاورزی) تخصیص یابد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373-09-20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :