×

تصویبنامه راجع به خرید تجهیزات, ماشین آلات و خدمات از شرکتهای خارجی

تصویبنامه راجع به خرید تجهیزات, ماشین آلات و خدمات از شرکتهای خارجی

تصویبنامه-راجع-به-خرید-تجهیزات,-ماشین-آلات-و-خدمات-از-شرکتهای-خارجی
شماره 40420 8/9/1373

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تصویر مصوبات شماره 23974/ت 317 ه مورخ 8/7/71 و 50051/ت 466/ه مورخ 12/10/71 هیأت محترم وزیران به پیوست ایفاد می گردد, مقتضی است نسبت به درج مصوبات فوق الذکر در روزنامه رسمی اقدام لازم مبذول فرمائید.
مدیر کل حقوقی – فاطمه جعفری

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/6/1371 بنا به پیشنهاد شماره 39315 مورخ 18/8/1370 وزارت صنایع سنگین و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بمنظور برقراری روشهای صحیح در داد و ستد بین المللی و توسعه سیستمهای بازار یاب, اطلاعات صنعتی و تکنولوژی و گسترش هر چه بیشتر خدمات بعد از فروش از تاریخ 1/10/1371, خرید هر گونه تجهیزات, ماشین آلات و خدمات از شرکتهای خارجی منوط به وجود نمایندگی رسمی ثبت شده فروشنده خارجی در ایران است.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1371/07/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.