×

اصلاح تصویبنامه شماره 23974 ت 317 ه مورخ 1371 07 8

اصلاح تصویبنامه شماره 23974 ت 317 ه مورخ 1371 07 8

اصلاح-تصویبنامه-شماره-23974-ت-317-ه-مورخ-1371-07-8

وکیل


شماره 50051 / ت 466 ه 12/10/1371

اصلاح تصویبنامه شماره 23974 / ت 317 ه مورخ 8/7/1371
وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1371,تصویب نمود:
مهلت زمانی مندرج در تصویبنامه شماره 23974 / ت 317ه مورخ 8/7/1371, از (1/10/1371) به (1/1/1372) تغییر می یابد.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1371/09/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-امور-گمرکی

قانون امور گمرکی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.