جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 12205/ت 370 ه 5/10/1373

وزارت جهاد سازندگی
هیأت وزیران در جلسه 4/10/1373 به توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 800 / ب / ه مورخ 16/8/1373) تصویب نمود:
بندهای (2) و (3) ماده (3) آئین نامه اجرائی ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (موضوع تصویبنامه شماره 4448 / ت 60 ه مورخ 18/2/1372) به شرح زیر اصلاح می شود:
2 – مأمورین انتظامی 30 درصد.
3- مخبرین (از جمله مأمورین حفاظت محیط زیست که موارد تخلف را خبر می دهند) 25 درصد.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :