جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 14693 7/10/1373

وزارت امور اقتصادی و دارائی
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شمار 40214/ ت 278 ه مورخ 23/7/73 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در جلسه مورخ 4/10/1373 مقرر نمود وزارت امور اقتصادی و دارائی بر اساس مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع ابلاغیه شماره 3890 مورخ 20/7/1373 مبلغ یک و نیم میلیارد (1500000000) ریال از محل حساب متمرکز واریزی مربوط به جریمه های تغزیرات حکومتی به شرح زیر در اختیار وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری جهت اجرای قانون و سازماندهی امر توزیع قرار دهد:
1 – وزارت بازگانی یک میلیارد (1000000000) ریال
2 – وزارت دادگستری پانصد میلیون (500000000) ریال.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :