جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 14742 / ت 372 ه 12/10/1373

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/10/1373 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 801/ب/ ه مورخ 16/8/1373) تصویب نمود:
در ماده (2) آئین نامه اموال دولتی موضع تصویبنامه شماره 10424/ت 212 ه مورخ 11/7/1372 بعد از عبارت «شرکت های دولتی «عبارت» که صد در صد صهام آنها متعلق بهدولت است» اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :