جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 70202 / ت 385 ه 20/10/1373

وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیـأت وزیـران در جلسـه مـورخ 4/10/1373 بنـا بـه پیشنهاد شماره 4724 – 162 مورخ 28/4/1373 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (7) قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت کرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند – مصوب 1373 – آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی یا در حال بازسازی بر اثر برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنک, مین, گلوله توپ و غیره, معلول یا فوت شده یا می شوند با تشخیص کمیسیون موضوع ماده (2) این آئین نامه با رعایت قانون در شمول خدمات حمایت دستگاههای ذی ربط – حسب مورد بنیاد شهید انقلاب اسلامی, بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کمیته امدا امام خمینی (ره) قرار می گیردند.
تبصره – به آن دسته از افراد مشمول این آئین نامه که دچار خسارتهای مالی می شوند, در صورتی که سهل انگاری آنان محرز نشود, با تشخیص کمیسون موضوع ماده (2) این آئین نامه,خسارت مربوط توسط استانداری محل تأمین و پرداخت می شود.
ماده 2 – تشخیص موارد مندرج در ماده (1) این آئین نامه و خسارت, شهرت به فساد یا ضد انقلاب و عمد یا سهل انگاری موضوع تبصره (4) قانون با رعایت ضوابط بنیاد شهید انقلاب اسلامی بنیاد مستضفعان و جانبازان انقلاب اسلام به عهده کمیسیونی مرکب از استاندار – که ریاست کمیسیون را به عهده دارد- و مدیرانکل بنیاد شهید انقلاب اسلامی, بنیاد مستضفعان و جانبازان انقلاب اسلامی, وزارت اطلاعات و کمیته امداد امام خمینی (ره) و دادستان انقلاب و فرمانده نیروی انتظامی استان مربوط است.
تبصره 1 – دبیرخانه کمیسیون در محل استانداری مربوط مستقر است و جلسات کمیسیون حسب مورد در محل همان استانداری تشکیل می شود.
تبصره 2 – سازمانهای دریافت کنند رأی موظفند طبق ضوابط مربوط اقدام به برقرار ی مستمری کنند.
تبصره 3 – کمیسیون موظف است بعد از دریافت پرونده ظرف یک هفته رأی را ابلاغ کند.
تبصره 4 – تصمیمات کمیسیون عطعی و لازم الاجرا است و توسط رئیس کمیسیون به مبادی ذی ربط ابلاغ می شود.
تبصره 5 – جلسات کمیسیون با حضور حداقل (5) نفر از اعضاء رسمیت می یابد و رأی کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است.
ماده 3 – کمیسیون موضوع ماده (2) این آئین نامه می تواند برای ایجاد هماهنگی و وحدت دستگاههای اجرائی ذی ربط برنامه های لازم را تدوین و ابلاغ کند.
ماده 4 – نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط در امور حوادث موظفند به محض وقوع حادثه مراتب را به صورت فوری به دبیرخانه کمیسیون, بنیاد شهید انقلاب اسلامی, بنیاد مستضفعان و جانبازان انقلاب اسلامی و فرمانداری محل اعلام کنند. دستگاههای مربوط نسبت به تشکیل پرونده و سایر اقدامات اولیه اقدام می کنند.
تبصره – بنیاد شهید انقلاب اسلامی موظف است به منظور حمایت مالی از خانواده متوفی به صورت علی الحساب از محل تنخواه گردان بخشی از هزینه های مراسم تدفین را پرداخت کند. در صورت عدم احراز شهادت, کمیتـه امداد امام خمینی (ره) ار محل اعتبارات تخصیص یافته, کلیه هزینه های مربوط را پرداخت می کند.
ماده 5 – اعتبارات مورد نیاز تبصره های (1) و (2) قانون حسب مورد هر سال توسط وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تخصیص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود.
ماده 6 – مستمری کلیه شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی مشمول این آئین نامه که در دستگاههای دولتی,نهادهای انقلاب اسلامی, نیروهای مسلح, بانک ها, شهرداری ها, و دستگاههایی که از بودجه دولت استفاده می کنند اشتغال به کار داشته یا دارند, حسب مورد بر اساس ضوابط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضفعان و جانبازان انقلاب اسلامی تعیین و پرداخت می شود.
ماده 7 – تعیین مناطق جنگی و در حال بازسازی حسب مورد توسط ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :