جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 150892 24/12/1360
ماده واحده - به وزارت راه وترابری اجازه داده میشود ماشین آلاتی را که بموجب قانون در اختیار دارد و یا از محل بودجه طرحهای عمرانی خریداری مینماید بمنظور ایجاد تسهیلات و توسعه خدمات راهسازی براساس اجاره بهای حاصل از تجزیه بهای فهرست بها ( با احتساب ضرائب و تعدیل های متعلقه ) و یا بطریق عادلانه دیگری به پیمانکاران طرف قرارداد خود اجاره دهد0
تبصره : آئین نامه اجرائی نحوه اجاره و میزان اجاره بها ماشین آلات مزبور متضمن کنترل میزان استهلاک و سایر جزئیات توسط وزارت راه و ترابری تهیه و پس از تصویب هیئت دولت ملاک اقدام واقع خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روزیکشنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب وبه تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10813
تاریخ تصویب :
1360/12/09
تاریخ ابلاغ :
1361/01/24
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :