جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

شماره 70355 3/11/1373

وزارت جهاد سازندگی
نظر به اینکه در سطر دوم ماده (13) آئین نامه اجرائی مواد (26) و (27) قانون مقررات مالی , اداری, استخدامی و تشکیلاتی جهاد سازندگی موضوع تصویبنامه شماره 13294 /ت/348 ه مورخ 7/9/1373, عبارت «ماده (6)» به اشتباه «ماده (8) » تحریر شده است, مراتب برای اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیأت دولت – حسین رحیم زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :