جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 76099/ت 478 هـ 16/12/1373

وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/12/1373 بنا به پیشنهاد شماره 147428/4/هـ ش مورخ 23/6/1373 وزارت کشور و در اجرای ماده (4) قانون گذرنامه – مصوب 1351 – تصویب نمود:
فرودگاه و بندر بهمن واقع در منطقه آزاد قشم ، به عنوان مرز هوایی و دریایی شناخته شده و ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرزهای یاد شده با گذرنامه معتبر مجاز است .
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :