×

بند (و) الحاقی به ذیل ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مورخ 1355 4 6

بند (و) الحاقی به ذیل ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مورخ 1355 4 6

بند-(و)-الحاقی-به-ذیل-ماده-69-آئین-نامه-اجرای-مفاد-اسناد-رسمی-لازم-اجراء-و-طرز-رسیدگی-به-شکایت-از-عملیات-اجرائی-مورخ-1355-4-6

روزنامه رسمی شماره : 10778 - 4/12/1360

تصویبنامه شورای عالی قضائی
شورای عالی قضائی در یکصد و سومین جلسه روز یکشنبه 30/1/1360 در مورد مستثنیات دین تصویب نمود بند (و) به ذیل ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مورخ 6/4/1355 اضافه شود:
بند (و) وسائل دیگر مورد نیاز مدیون و افراد عائله تحت تکفل او از قبیل تلفن و وسیله رفت و آمد معمولی و نظائر اینها0
تبصره : این مصوبه در مورد اموالی که در آنها حکم صادر شده و هنوز اجراء نشده نیز نافذ و تسری دارد0


نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 10778

تاریخ تصویب : 1360/01/30

تاریخ ابلاغ : 1360/12/04

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.