جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1373 بنا به پیشنهاد شماره 4546/د مورخ 16/7/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – تصویب نمود:
دادگستری جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا 100% حقوق و فوق العاده شغل – در گروههای مربوط به قضات – را به عنوان فوق العاده خاص به قضات پرداخت کند.ضوابط پرداخت فوق العاده یاد شده به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :