جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 1/ت504 هـ 5/1/1374

وزارت راه و ترابری – وزارت کشور – وزارت نفت – گمرک ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/12/1373 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی - مصوب 1372 - تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی ( موضوع تصویبنامه شماره 13468/ت320 هـ مورخ 21/8/1373)در موارد زیر اصلاح میشود:
1-درماده (16) پس از عبارت (( اجازه داده میشود)) عبارت (( با رعایت قوانین و مقررات مربوط )) اضافه میشود.
2-در تبصره ماده (22) عبارت (( هر کالا)) به عبارت (( کالای تحویلی درمقصد (سی اند اف) )) تغییر می یابد.
3-ماده (24) حذف میشود و شماره مواد 25،26و27 به ترتیب به 24،25و26 تغییر می یابد.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :