جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

شماره 3368 25/3/1359 وزارت ارشاد ملی
لایحه قانونی بودجه سال 59کل کشور در مورد مصرف وجوه دریافتی از زایران بیت الحرام که در جلسه مورخ 31/2/59به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – مفاد ماده 4 لایحه قانونی ((تشکیل سازمان حج وزیارت وابسته به وزارت ارشاد ملی وانتزاع کلیه امور مربوط به حج وزارت ازسازمان اوقاف به سازمان به سازمان مذکور))وتبصره های مربوط به آن ،موضوع ابلاغ شماره 1180 د مورخ 18/10/ 58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وتبصره ماده 21 آیین نامه شماره 1746 مورخ 27/2/ 59 مشمول مقررات لایحه قانونی بودجه سال 59 کل کشور وتبصره های مربوط نگردیده وبقوت خود باقی است .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10295
تاریخ تصویب :
1359/02/31
تاریخ ابلاغ :
1359/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :