جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

شماره 1294 26/3/1359
وزارت دفاع
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه مربوط به هزینه تحصیلی واحتساب مدت تحصیلی مستعفی واخراجی دانشکده ها وآموزشگاههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که درجلسه مورخ 24/2/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10295
تاریخ تصویب :
1359/02/24
تاریخ ابلاغ :
1359/04/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :