جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 5386 2/4/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی راجع به انتقال وسایط نقلیه عمومی به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که درجلسه مورخ28/3/ 59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد .

متن زیر به بند 3 لایحه قانونی راجع به انتقال وسایط نقلیه عمومی بشرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه مصوب26/12/ 58 اضافه میگردد:
( تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع بند 3 ، وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری میتوانند رانندگان ، کمک رانندگان وتعمیرکاران اتومبیلهای موضوع بند یک را براساس ماده یک آیین نامه مأموریت ها مصوب هیأت وزیران بشرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه مأمور خدمت نمایند ).
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10299
تاریخ تصویب :
1359/03/28
تاریخ ابلاغ :
1359/04/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :