جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

شماره 5548 4/4/1359
لایحه قانونی راجع به واگذاری کلیه اراضی که بر اثر تخریب خانه های قلعه ایجاد شده به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران که درجلسه مورخ 24/2/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .

ماده واحده – کلیه اراضی که براثر تخریب خانه های قلعه ایجاد شده به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران واگذار میگردد تا برای توسعه فعالیتهای بیمترستان فارابی وتأسیس مرکز پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
دانشکده پزشکی دانشگاه تهران درقسمتی از محوظه مربوط اقدام به ایجاد فضای سبز خواهد نمود تا برای بهبود فضای منطقه نیز مفید افتد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10299
تاریخ تصویب :
1359/02/24
تاریخ ابلاغ :
1359/04/16
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :