جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

شماره 6598 25/4/1359

وزارت دادگستری
لایحه قانونی شمول قانون مربوط به پاکسازی به کانون های کارشناسان رسمی وزارت دادگستری که درجلسه مورخ 24/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپویست ابلاغ میگردد .

ماده یک – کانون های کارشناسان رسمی وزارت دادگشتری مکلف اند ظرف مدت ششماه اعضای کانون را براساس لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب 7/6/1358 و اصلاحیه های بعدی آن پاکسازی نموده و گزارش های خود را بوزارت دادگشتری تسلیم نمایند .
ماده دو – مجازات های قابل اجراء اعضای کانون عبارت است از :
الف – محرومیت موقت از اشتغال به کارشناسی از 3تا 5 سال
ب- محرومیت دائم از اشتغال به کار شناسی
ماده سه – اختیارات قانونی مذکور در قانون فوق که به وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی داده شده است به شورای عالی قضائی داده میشود .
ماده چهار – اعضای هیئت مدیره کانون نیز مشمول حالات ممنوعیت انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی خواهند بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10328
تاریخ تصویب :
1359/04/24
تاریخ ابلاغ :
1359/05/20
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :