جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 15108 25/4/1359

نخست وزیری
لایحه قانونی اجازه استفاده از خدمت آقای حسن متخاوری کارمن بازنشسته نخست وزیری بصورت خرید خدمت که درجلسه مورخ 21/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .

ماده واحده – نخست وزیری مجاز است از وجود آقای مسن متخاوری کارمند بازنشسته نخست وزیری بصورت خرید خدمت و بدون قطع حقوق بازنشستگی استفاده نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10329
تاریخ تصویب :
1359/04/21
تاریخ ابلاغ :
1359/05/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :