جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 5806/ت 24162ه 16/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/2/1380 بنا به پیشنهاد شماره 4666-26/8979/110/925 مورخ 15/9/1379 وزارت کشاورزی (سابق ) و به استناد تبصره ماده (13) قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه - مصوب 1363 - تصویب نمود:
در ماده (7) آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی موضوع تصویب نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365، عبارت (وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی که تمام سرمایه آنها به دولت تعلق دارد) پس از عبارت (موسسات دولتی ) اضافه می شود0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16370
تاریخ تصویب :
1380/02/09
تاریخ ابلاغ :
1380/02/23
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :