جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 7063 / ت 15395 هـ 9/6/1374 وزارت راه و ترابری ـ هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/5/1374 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 39 قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، تصویب نمود :

الف ـ به منظور تعیین میزان خدمات فرودگاهی و پروازی و خدمات جنبی ، تصویبنامه شماره 22601 / ت 265 هـ مورخ 11/6/1371 و جدول پیوست آن با اصلاحات زیر برای اجرا در سال 1374 تنفیذ می شود :
1 ـ بند 3 تصویبنامه مذکور به شرح زیر تغییر می یابد :
کلیه هواپیماهای ایرانی یا هواپیماهایی که به صورت موقت به ثبت هواپیمایی کشوری می رسند در پرواز های بین المللی معادل ریالی تعیین شده در جدول مربوط را طبق نرخهای ارز شناور اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهند نمود ، همچنین برای کلیه هواپیماهای اجاره های یا ملکی که توسط شرکتهای هواپیمایی ایرانی با پرواز غیر برنامه ای جهت صدور کالاهای غیر نفتی تولید شده در ایران مورد استفاده قرار می گیرند معادل 50% عوارض خدمات فرودگاهی پروازهای مندرج مذکور تخفیف داده خواهد شد .
2 ـ در ردیف یک جدول ( استفاده از وسایل ناوبری و ارتباطی و سرویس های مراقبت پرواز ) حداقل بهای خدمات مذکور در پروازهای بین المللی 50 دلار تعیین می گردد.
3 ـ در ردیف 3 جدول ( بهای خدمات توقف هواپیما ) مدت توقف اولیه که معاف از پرداخت می باشند در غیر از فرودگاه مهر آباد 6 ساعت و در فرودگاه مهر آباد برای پروازهای بین المللی 2 ساعت و برای پروازهای داخلی 3 ساعت تعیین می شود شرکتهای هواپیمایی ایرانی که پایگاه عملیاتی خود را غیر از تهران قرار دهند از 50% تخفیف بهای خدمات توقیف برخوردار خواهند شد .
4 ـ در ردیف (8) جدول هزینه محافظت هر هواپیما از 5 دلار به 50 دلار در پروازهای بین المللی و در پروازهای داخلی 3000 ریالی تغییر می یابد .
5 ـ در ردیف 23 جدول حق استفاده از تاسیسات فرودگاهی و خدمات پرسنلی برای هواپیما در پروازهای بین المللی 100 دلار تعیین می شود :
ـ برای هر ساعت پرواز آموزشی با هواپیما یک موتوره با توجه به نوع هواپیما از 150000 الی 200000 ریال .
ـ برای هر ساعت پرواز آموزشی با هواپیما دو موتوره 350000 ریال .
ـ هزینه هر سورتی پرواز با هواپیمای گلایدر ( بدون موتور ) حداکثر 3 دقیقه 6000 ریال .
ـ هزینه هر سورتی پرواز با هواپیمای گلایدر برای هنر جویان دوره مرکز آموزش فنون هوایی 5000 ریال .
ـ هزینه آموزشی خلبانی هنگ گلایدر شامل کلاس زمینی و عملی تا دوره مقدماتی 400000 ریال
ـ هزینه هر سورتی پرواز با هنگ گلایدر 4000 ریال
ـ هزینه هر ساعت پرواز با بالن 500000 ریال
ـ هزینه آموزش کلاس زمینی و یک دوره آموزش کامل چتر بازی اتوماتیک 200000 ریال
ـ هزینه کلاس زمینی و کلاس بسته بندی چترهای اصلی سقوط آزاد و پرشهای مقرماتی دوره کامل سقوط آزاد با چتر 700000 ریال .
ـ هزینه مربی گری پرش اتوماتیک با چتر یک دوره 300000 ریال
ـ هزینه دوره مربی گری سقوط آزاد با کلاسهای زمینی و آموزش بسته بندی چترهای کمکی 600000 ریال .
ـ هزینه هر سورتی پرش سقوط چتربازان متفرقه بدون چتر بالای شش هزار پا . بدون چتر 7000 ریال با چتر 9500 ریال .
ـ هزینه هر سورتی پرش اتوماتیک به صورت آزاد 5000 ریال .
تبصره ـ دانش آموزان ، دانشجویان ، خانواده درجه یک شهدا و مفقودین ، جانبازان و آزادگان در کلیه زمینه های پروازی از 20% تخفیف برخوردار خواهند بود .
7 ـ هزینه تعمیر و نگهداری دستگاههای ناوبری و ارتباطی و حفاظتی سازمانهای متقاضی به تشخیص هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری و به نسبت کار انجام شده برای هر ساعت کارشناسی 20000 ریال .
ب ـ معادل 8/47% در آمدهای وصولی دریافت شده از خزانه جهت مصارف هزینه های جاری و 4/17 درصد آن جهت هزینه های طرح 4090242 و 8/34 % باقیمانده به مصرف هزینه های مربوط به طرح 40909209 ( احداث فرودگاه امام خمینی ) خواهد رسید .
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است تربیتی اتخاذ نماید تا توزیع اعتبار در حدود درصدهای پیش بینی شده در این بند انجام شود .
ج ـ اعتبار مربوط به طرح 40909209 از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار وزارت راه و ترابری ( معاونت ساخت و توسعه بنادر و فررودگاهها ) قرار خواهد گرفت .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/05/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
سازمان هواپیمائی كشور
موضوع :