جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره ه/79/351 17/3/1380
تاریخ 2/2/1380 شماره دادنامه 27 کلاسه پرونده 79/351

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظریه اعتبار احکام قطعی مراجع قضائی از جمله در مورد اصلاح یا تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه اشخاص و لزوم تبعیت از احکام مذکور و اجرای مدلول آنها، جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد، تبصره ماده 2 آئین نامه مسابقات فوتبال مشعر بر عدم پذیرش تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه افراد مذکوردر آن آئین نامه خلاف حکم قانونگذار در باب ضرورت اجرایی احکام قطعی مراجع قضائی تشخیص داده می شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

سابقه :
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای ایرج میرزا سلیمی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده 2 آئین نامه مسابقات فوتبال نوجوانان ،جوانان وامید قهرمانی باشگاههای کشور سال 1380- 1379 فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ،دبیرفدراسیون فوتبال با صدور آئین نامه شماره 4029-261مورخ 29/4/1379دستوراتی در مورد مسابقات نوجوانان ، جوانان و000 صادر نموده و در تبصره ذیل ماده 2 اعلام داشته (000 توضیح اینکه صغر سن و ابطال شناسنامه پذیرفته نخواهد شد و ملاک شرایط سنی همان تاریخ اولیه مندرج در شناسنامه است 0) که باعث عدم پذیرش شناسنامه های رسمی ثبت احوال در مورد شرکت کنندگان و جوانان در مسابقات و تضییع حق گردیده صرفنظر از اینکه این شناسنامه ها و صغر یا کبر سن طی تشریفات قانونی منجمله نظریه پزشک قانونی در مورد سن دارندگان با انجام دادرسی و با صدور حکم دادگاه و به عنوان عالی ترین مرجع قضائی صادر می گردد و جزء اسناد رسمی دولت و لازم الاتباع برای کلیه ادارت و موسسات دولتی و غیر دولتی است و حتی نظام وظیفه نیزآنها را مودر پذیرش قرار داده متاسفانه فدراسیون فوتبال با تنظیم آئین نامه داخلی از حدود قانون خارج و باعث تضییع حق دارندگان این اسناد رسمی واصیل شده است 0 فلذا ابطال و بی ایر شدن آئین نامه مذکور را در این قسمت دارد0 دبیر کل فدراسیون فوتبال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11542/261 مورخ 30/11/1379 اعلام داشته اند، نظر به اینکه براساس مصوبه خردادماه 1376 هیات دولت ، فدراسیون فوتبال در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی شناخته شده است لذا با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد مووضع قابل طرح در دیوان نباشد0 در این خصوص قبلا" نیز آرائی از طریق شعب دیگر دیوان صادر گردیده است 0 با توجه به مراتب تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و اب حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
27
تاریخ تصویب :
1380/02/02
تاریخ ابلاغ :
1380/04/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :