×

قانون راجع به تفویض اختیار نماینده شورای انقلاب به نماینده وزیر آموزش و پرورش در شورای مرکزی نهضت سواد آموزی

قانون راجع به تفویض اختیار نماینده شورای انقلاب به نماینده وزیر آموزش و پرورش در شورای مرکزی نهضت سواد آموزی

قانون-راجع-به-تفویض-اختیار-نماینده-شورای-انقلاب-به-نماینده-وزیر-آموزش-و-پرورش-در-شورای-مرکزی-نهضت-سواد-آموزی

وکیلروزنامه رسمی شماره 12/3/1361
شماره 4694 28/2/1361
وزارت آموزش و پرورش

ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون تا تصویب اساسنامه جدید نهضت سواد آموزی کلیه اختیارات نماینده منتخب شورای انقلاب به نماینده منتخب وزیر آموزش و پرورش محول میگردد0
تبصره : این نماینده بعنوان معاون وزیر آموزش وپرورش وسرپرست نهضت سواد آموزی انجام وظیفه مینماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روزیکشنبه بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1361/01/22

تاریخ ابلاغ : 1361/03/12

دستگاه اجرایی : وزارت آموزش و پرورش -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.