جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.شماره 7355/ت 24205ه 23/3/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 74457/4/1 مورخ 9/11/1379 وزارت کشور و به استنادماده (13) قانون تعارف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمود:
روستای دوست محمد مرکز بخش میانکنگی از توابع شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر دوست دوست محمد شناخته شود0
محدوده این شهر براساس تبصره یک ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهد شد0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16402
تاریخ تصویب :
1380/03/16
تاریخ ابلاغ :
1380/04/05
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :