جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 12311/ت 19399ه 26/3/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 20222خ /1 مورخ 29/8/1376 وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
نحوه ومدت ماموریت کلیه کارکنان اعزامی دستگاه های دولتی به خارج از کشور مطابق قانون مقررات تشکیلاتی ، استخدامی ، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه - مصوب 1352 - می باشد و تمدید مدت ماموریت آنان با مافقت بالاترین مقام دستگاه مربوط امکانپذیراست
تبصره - دستگاههایی ک هدارای مقررات استخدامی خاص بوده و در مقررات استخدامی آنها ضوابط مربوط به نحوه و مدت ماموریت خارج از کشور پیش بینی شده موظفند از طریق مراجع ذیربط اقدامات لازم را برای هماهنگی با مفاد این تصویبنامه بعمل آورند0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16402
تاریخ تصویب :
1380/03/13
تاریخ ابلاغ :
1380/03/05
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :