جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 12743/24415 28/3/1380

نظر به اینکه در ردیف (9) جدول توزیع اعتبارات ردیف 503555، پیوست آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، مضوع تصویبنامه شماره 7720ت 24415ه مورخ 26/2/1380 که براساس طرح پیشنهادی تنظیم وابالغ شده است نام (اردبیل ) به اشتباه (وزارت کشور) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود
دبیر هیات دولت - حسین رحیم زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16402
تاریخ تصویب :
1380/03/28
تاریخ ابلاغ :
1380/03/05
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :