جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 11116/24199 28/3/1380

نظر به اینکه در سطر دوم ماده (1) آئین نامه اجرائی بند(د) ماده (4) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 56705/ت 24199ه مورخ 10/12/1379، بعد از عبارت (حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ) کلمه (با) به اشتباه (یا) تحیر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود0
دبیر هیات دولت - حسین رحیم زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16402
تاریخ تصویب :
1380/03/28
تاریخ ابلاغ :
1380/03/05
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :