جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

شماره 6998 25/4/1359
وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی راجع به اشتغال کارکنان فنی وزارت صنایع و معادن حداقل بمدت یکسال در یکی از کارخانجات یا معادن تحت نظر وزارت مزبور که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – وزارت صنایع و معادن مجاز است کارکنان فنی خود را ( اعم از کارشناس یا تکنسین صنعتی و معدنی ) حداقل برای مدت یکسال در یکی از کارخانجات یا معادن تحت نظر برای کسب تجربه بیشتر بکار بگمارد . دراین مدت وزارت صنایع و معادن علاوه بر حقوق و مزایای کارمند فقط ملزم به پرداخت فوق العاده دوری از مرکز خواهد بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10342
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/06
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :