جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

شماره 7080 25/4/1359
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام سی نفر در وزارت بازرگانی که درجلسه مورخ 21/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به وزیر بازرگانی اجازه داده میشود که از پانزدهم مرداد ماه 59 مبادرت به استخدام سی نفر از افراد مورد نیاز وزارت بازرگانی نماید . استخدام افراد مذکور خارج از ضوابط قانون استخدام کشوری و بصورت جایگزینی بوده و مستلزم افزایش بارمالی نخواهد بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10342
تاریخ تصویب :
1359/04/21
تاریخ ابلاغ :
1359/06/06
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :