جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

شماره 3780 25/4/1359
وزارت کار و امور اجتماعی
لایحه قانونی راجع به اعطای ده میلیون ریال بعنوان تنخواه گردان بصندوق تعاون کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی که درجلسه مورخ 21/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – بوزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود مبلغ ده میلیون (10000000) ریال از مانده اعتبار درآمد اختصاصی نیم درصد بعنوان تنخواه گردان در اختیار صندوق تعاون کارکنان آن وزارتخانه قرار دهد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10342
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/06
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :