جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 7094 25/4/1359
لایحه قانونی افزایش مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی هوائی که درجلسه مورخ 15/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد
ماده واحده - حداکثر مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی هوائی ( فرودگاهها ) از تاریخ صدور قبض انبار دوماه خواهد بود و درصورتیکه ظرف مهلت مزبور صاحبان کالا برای انجام تشریفات قطعی گمرکی کالای خود اقدام ننمایند کالا متروکه محسوب میگردد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10342
تاریخ تصویب :
1359/04/15
تاریخ ابلاغ :
1359/06/06
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :