جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 18775/ت 23235هـ 10/5/1379

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ ستاد کل نیروهای مسلح ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/5/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2709هـ /ب 20/4/1379) تصویب نمود:
در سطر دوم تصویبنامه شماره 5373/ت22772هـ مورخ 17/2/1379 (موضوع تنفیذ آئین نامه اجرائی بند(ط)تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشور) عبارت و مصوبه اصلاحی آن به شماره 52202/ت 21989هـ مورخ 22/12/1378 قبل از عبارت با افزایش اضافه می گردد.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16152
تاریخ تصویب :
1379/05/05
تاریخ ابلاغ :
1379/05/18
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :