جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره 28530/ت 23469هـ 4/7/1379

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلسه مورخ3/7/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1880/04 س ـ 2390/105 مورخ 16/6/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تاییدیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند(الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور تصویب نمود:
مبلغ دویست میلیارد (215000000000)ریال از محل اعتبار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد. واگذاری اعتبارات یادشده منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تخصیص اعتبار در مقاطع زمانی لازم است .
ردیف عنوان مبلغ اعتبار به میلیارد ریال
1 آستان قدس رضوی 25
2 فوق العاده عملیاتی معوقه 50
3 بدهی ن .م به وزارت نیرو
نیرو نفت شرکت مخابرات 20
4 بابت املاک متصرفی 100
جمع 215
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13201
تاریخ تصویب :
1379/07/03
تاریخ ابلاغ :
1379/07/14
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :