جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 18762/ت 23237هـ 10/5/1379

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/5/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2713هـ /ب مورخ 20/4/1379) تصویب نمود:
در تصویبنامه شماره 20862/ت 21545هـ مورخ 2/8/1378 (موضوع تنفیذ آئین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی )عبارت با رعایت تصویبنامه های اصلاحی شماره 51833/ت 16683 قبل از عبارت تنفیذ می گردد اضافه می شود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16152
تاریخ تصویب :
1379/05/09
تاریخ ابلاغ :
1379/05/18
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
موضوع :