جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 18738/ت 23225هـ 10/5/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/5/1379 بنا به پیشنهاد شماره 672/34 ـ 760/15 مورخ 28/4/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اختیارات دولت ناشی از قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب 1368ـ و اصلاحات بعدی آن و ماده (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری سالامی ایران مصوب 1379 به اکثریت وزیران عضو شورای اقتصاد تفویض می شود.
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارت موضوع این تصویبنامه موافقت اکثریت وزیران عضو شورای اقتصاد است . مصوبات مزبور در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16152
تاریخ تصویب :
1379/05/09
تاریخ ابلاغ :
1379/05/18
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :