×

لایحه قانونی راجع به بازنشستگی تیمسار سرتیپ عزت الله ممتاز

لایحه قانونی راجع به بازنشستگی تیمسار سرتیپ عزت الله ممتاز

لایحه-قانونی-راجع-به-بازنشستگی-تیمسار-سرتیپ-عزت-الله-ممتاز

وکیل


شماره 5128 25/4/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به بازنشستگی تیمسار سرتیپ عزت الله ممتاز که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که تیمسار سرتیپ عزت الله ممتاز را با احتساب سابقه خدمت معادل سی سال بازنشسته نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10343

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/08

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.