جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 16130 25/4/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی راجع به استفاده از وام های خارجی که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود تا مبلغ سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (3250000000) ریال درسال 59 از بابت ردیف 720100 قسمت قانون بودجه بعنوان ( استفاده از وامهای خارجی ) وطول نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10343
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :